PhDr. Otakar Chaloupka

PhDr. Otakar Chaloupka

Otakar Chaloupka

Konzultant, lektor a facilitátor

Od roku 2010 se věnuje lektorské a rozvojové činnosti. Zaměřuje se především na témata efektivní komunikace, zvládání stresu, mindfulness, work flow, na facilitaci skupinové práce, vedení empowermentových workshopů a firewalku. Vedle vzdělávání působí také v oblasti personálního poradenství při výběru (head hunting, assessment centra) a rozvoji pracovníků (coaching, development centra, rozvojové a sebezkušenostní kurzy).  Vystudoval jednooborovou psychologii na FF UK v Praze, kde se orientoval zejména na oblast personální a manažerské psychologie.  V současné době je zapojen do výcviku GTT (Grof transpersonal training se sídlem v USA) a pětiletého psychoterapeutického výcviku v integrativní psychoterapii INSTEP. Absolvoval výcvik koučů (ICF) a obou stupňů „Krizové intervence pro 21.století“. Je certifikován pro krizovou intervenci a profesionální koučink. Je spoluautorem Metody integrativního dýchání, kde působí jako hlavní facilitátor a trenér, vede pravidelné víkendové semináře v Praze. Má zkušenosti více jak 150 hodin práce se skupinou. Zkušenosti získával v oboru Bilanční diagnostiky a na řadě klinicko-psychologických pracovišť.