Mediace / Facilitace

MEDIACE / FACILITACE

Jedním z úspěšných způsobů, jak řešit spory a konflikty, které jsou součástí našeho života, je mediace. Řešíte vleklý pracovní spor? Nedaří se vám uzavřít důležitou smlouvu? Trápí vás sousedské či příbuzenské konflikty. Obraťte se na mediátora a můžete se vyhnout vyčerpávajícím situacím a ztrátám nebo dokonce soudnímu řízení, která řada sporů přináší. Podmínkou úspěšné mediace je však snaha obou stran se domluvit. Úspěšná mediace nemá poražených, jenom vítěze!

Znáte situaci, kdy se chystá porada nejvyššího vedení k nastavení nové vize organizace a vy tušíte, že to bude na ostří nože? Bude těžké docílit jednotného výstupu, se kterým budou všichni souhlasit. V tuto chvíli nastupuje do své role zkušený facilitátor, který nestranně, prostřednictvím facilitačních technik moderuje diskuzi a vede poradu, jednání či diskuzi ke svému cíli. Facilitátor vám pomůže zapojit všechny zúčastněné, angažovat je do tvorby nových nápadů a k dosahování dohod o postupech a dalších řešeních.

Připravíme na míru:

Mediace dvojstranná a vícestranná
Mediace týmová/skupinová
Mediace párová a rodinná
Stínování porad vedení
Facilitace porad a meetingů
Výcvik ve facilitaci/mediaci a práci se skupinou

Žádost o konzultaci nebo nabídku

Spolupracujeme

4ISP
Allianz
Asahi
Client 1
Client 2
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6
Client 7
Client 8
ČSOB
EmbedIT
Fortuna
Global Payments
Google
Hillspet
Innogy
KONE
KPMG
La Lorraine
MONET+
PwC
Skanska
Wunderman Thompson