Situační Leadership s Martinem Konečným

Uplatňujete stále stejný styl vedení lidí a máte pocit, že něco nefunguje? Tým nespolupracuje a namotivovat ho pro další úkoly vás stojí hodně energie? Zkuste to jinak, ukážeme vám pestrou škálu řešení. Naučte se používat v různých situacích různé styly vedení s ohledem na zkušenosti a dovednosti vašich lidí a jejich připravenost zvládnout daný úkol. Budete překvapeni, jak to funguje.

Komu je trénink určený?

Pro vedoucí zaměstnance, manažery, majitele firem, ale i pro zaměstnance, kteří se chtějí na vedoucí pozici připravit. Pro všechny, kteří chtějí rozvinout své dovednosti v oblasti vedení lidí.

Organizační podrobnosti:

Proč dává smysl investovat Váš čas, energii a peníze do tématu Situačního Leadershipu?

Hlavní důvodem, proč lidi odchází z týmu je vztah s nadřízeným! Z naší zkušenosti je kvalita vztahu úměrně závislá na tom, jak zacházím s jednotlivými styly vedení (např. nadužívání direktivního stylu může vést k demotivaci schopnějších a zkušenějších členů týmu, vede k pasivitě a reaktivnímu stylu uvažování/práce u některých lidí a zároveň to vede k vlastnímu přetížení). Cílem tréninku je naučit se efektivně a adekvátně zacházet se styly vedení tak, abych zvyšoval motivaci a zkvalitňoval vztahy v týmu a tím zároveň zvyšoval jeho výkonnost.

Obsah

 • Řešení reálných situací a sdílení zkušeností z praxe.
 • Situační vedení – představení jednotlivých stylů vedení.
 • Přínosy jednotlivých stylů vedení, vhodnost užití v každodenní praxi.
 • Negativní dopady do týmu a jak se jim vyhnout při nadužívání/podužívání jednotlivých stylů,
 • Kompetence/rozvojové oblasti pro jednotlivé styly vedení.
 • Analýza týmu a doporučení pro práci s konkrétními podřízenými (možnosti posunu/rozvoje) a situace v mém týmu – řešení reálných situací.
 • Modelové situace a užitečné tipy z praxe, díky kterým posílíte svou dovednost Leadershipu.
 • Součástí tréninku je rozbor a zpětná vazba k Vašemu osobnímu reportu zaměřenému na preferovaný styl vedení (LJI reportu – 16 stran).

Součástí tréninku je test stylů vedení – Leadership Judgement Indicator (LJI):

Leadership Judgement Indicator umožňuje hodnotit styl vedení a schopnost jej vhodně používat v různých manažerských situacích. Zaměřuje se na preferenci jednotlivých stylů a rovněž také na to, zdali jsou styly adekvátně voleny s ohledem na situaci. Vhodné používání jednotlivých manažerských stylů souvisí kromě jiného s mírou motivace nebo demotivace Vašich podřízených a je to jedna ze základních kompetencí každého efektivního manažera.

Naučíte se:

 • Motivovat zaměstnance k převzetí zodpovědnosti,
 • Zvyšovat jejich výkon a spokojenost skrze empowerment,
 • Lépe delegovat a uvolňovat si kapacity („ruce“) pro strategické aktivity, přenášet odpovědnost na podřízené,
 • Podpořit samostatnost členů týmu a motivovat je, aby vydali ten nejlepší výkon za pomoci výběru vhodného stylu vedení,
 • Maximalizovat potenciál Vašich lidí skrze vhodné řízení,
 • Rozvíjet své zaměstnance prostřednictvím jednotlivých stylů,
 • Efektivně zacházet se svou mocí, abyste lidi nedemotivovali, ale podporovali je a rozvíjeli,
 • Volit pro každou situaci ten nejvhodnější styl vedení,
 • Rozpoznat, kdy už Vám preferovaný styl řízení nepřináší kýžený výsledek,
 • Aplikovat principy leadershipu do osobního života.

Lektor Martin Konečný

Oblasti osobního i týmového rozvoje v businessu se věnuji již 20 let. Praktické zkušenosti jsem získal především 16-ti letou praxí v různých manažerských pozicích a také jako senior konzultant ve společnosti QED GROUP, kde jsem na pozici business developera a key account manažera řídil řadu rozvojových a změnových projektů pro významné firmy z různých oborů podnikání. Stál jsem nejenom u zrodu jedinečných produktů a tréninků společnosti QED GROUP, ale zároveň jsem měl možnost seznámit se a ovlivnit řadu velkých klientských projektů s významnými dopady na rozvoj jednotlivých společností. Vystudoval jsem psychologii na FF UK v Praze a v roli školitele a kouče navazuji také na zkušenosti z neziskových společností Člověk v tísni a SANANIM.

V roce 2016 jsem se rozhodl vydat vlastní cestou pod značkou MK-consulting. Rád networkuji, propojuji se s kreativními a zkušenými experty, a díky vzájemné synergii ve spolupráci se svým týmem lektorů dokáži nabídnout to nejlepší řešení pro Vaši situaci.