O Martinovi

Přináším praktická a jednoduchá řešení, inspirace a nové pohledy.

Martin Konečný je nezávislým konzultantem a specializuje se na oblast vyjednávání a situačního leadershipu. Dlouhodobě spolupracuje s top manažery, klíčovými zaměstnanci a talenty českých i nadnárodních společností. Ve své lektorské a koučovací profesi navazuje na dlouholeté praktické zkušenosti z oblasti obchodu, account managementu a řízení týmů. Působí jako externí lektor na VŠE a v MBA programech.

Čtrnáct let pracoval ve společnosti QED GROUP, kde řídil řadu rozvojových a změnových projektů pro významné firmy z různých oborů podnikání. Stál u zrodu řady jedinečných produktů a tréninků této společnosti.

Své pracovní zkušenosti čerpal také ve společnostech Člověk v tísni a SANANIM. Pracoval na různých projektech v zahraničí (Namibie, Nizozemí, USA) a v oblasti klinické psychologie s drogově závislými a HIV pozitivními. Tyto zkušenosti mu poskytly mnoho důležitých inspirací zejména do oblasti motivace, hledání životní vize a realizace zásadních změn v životě.

Martin vystudoval psychologii na FF UK v Praze, kde pak i následně působil jako externí lektor psychologie vyjednávání.

Je instruktorem Firewalkingu, vlastní britskou licenci a certifikaci F.I.R.E. institute – Firewalk institute for research and education.

Prošel řadou dalších výcviků: Výcvik v mediaci a řešení konfliktů (Asociace Mediátorů České Republiky), Výcvik v koučování (Radvan Bahbouh), Výcvik ve skupinové psychoterapii (SUR), Výcviky a certifikační kurzy se zaměřením na týmové koučování a práci se skupinou dle POP, Sociomapování, Situační leadership, Krizová intervence.

Žádost o konzultaci nebo nabídku

Klienti, se kterými spolupracuji

4ISP
Allianz
Asahi
Client 1
Client 2
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6
Client 7
Client 8
ČSOB
EmbedIT
Fortuna
Global Payments
Google
Hillspet
Innogy
KONE
KPMG
La Lorraine
MONET+
PwC
Skanska
Wunderman Thompson