Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Martin Konečný Consulting s.r.o., se sídlem Ve struhách 1017/4, 160 00 Praha 6, IČO: 07226560.

Platební podmínky a dodání zboží

Účast na jednotlivých akcích lze objednávat online na stránkách www.mk-consulting.cz vyplněním objednávkového formuláře bez nutnosti registrace. Cenu může kupující uhradit následujícími způsoby:

Platba kartou

Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

Okamžitá platba bankovním převodem

Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

Po zaplacení online dostanete potvrzení o rezervaci místa na akci a neprodleně Vás budeme kontaktovat, abychom domluvili organizační podmínky Vaší účasti na akci.

Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Storno podmínky

  • V případě zrušení účasti na vzdělávací akci více než třicet (30) kalendářních dnů před jejím začátkem, můžete zažádat o vrácení celé částky uhrazené za vzdělávací akci. Žádost prosím zašlete v elektronické podobně na e-mail: mk@mk-consulting.cz.
  • V případě zrušení účasti na vzdělávací akci třicet (30) kalendářních dnů a nejpozději patnáct (15) kalendářních dní před jejím začátkem, činí storno poplatky 50% z částky uhrazené za vzdělávací akci.
  • V případě zrušení účasti na vzdělávací akci čtrnáct (14) kalendářních dnů a méně před jejím začátkem, činí storno poplatky 100% z částky uhrazené za vzdělávací akci. V tuto chvíli už je velmi málo pravděpodobné, že se podaří nahradit místo, které jsme Vám drželi, jiným účastníkem. Zároveň již vznikly náklady související s Vaší účastí na vzdělávací akci (př. pronájem prostor, příprava, náklady na hledání dalšího zájemce, aj.).
  • Na vzdělávací akci můžete místo sebe poslat náhradníka. Budeme rádi, pokud nás o tom budete informovat prostřednictvím e-mailu na adresu: mk@mk-consulting.cz společně s kontaktními údaji náhradníka.
  • Storno podmínky jsou platné od chvíle, kdy Vám potvrdíme Vaši účast na vzdělávací akci prostřednictvím e-mailu.

Ochrana informací při výběrovém řízení

Dovolujeme si Vás upozornit, že materiály poskytnuté při výběrovém řízení mají charakter obchodního tajemství a autorského díla, jsou výlučným vlastnictvím navrhovatele, a jsou poskytovány výlučně pro účely Vašeho zvážení spolupráce na navrhovaném projektu. Jakékoliv užití celku či části, konceptu nebo myšlenky v nich obsažených nebo jejich poskytnutí třetí osobě bez předchozího výslovného souhlasu není dovoleno.

Ochrana osobní údajů

Osobní údaje shromažďujeme v nezbytném rozsahu pro řádné poskytnutí služeb obchodu (jméno, příjmení, adresu, adresu místa dodání, telefon a emailové spojení, další osobní údaje vyplývající ze specifiky požadovaných služeb, školení nebo analýz).

Odesláním objednávky vyslovujete v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, svůj výslovný souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů v rozsahu uvedeném v předchozím odstavci, a to až do doby písemného odvolání takového souhlasu. Zavazujeme se nezpřístupnit osobní údaje žádné další osobě, která se přímo nepodílí na poskytování služeb nebo objednaných plnění. Dále se zavazujeme zabezpečit databázi s osobními údaji proti zneužití.

Objednatel rovněž souhlasí ve smyslu §7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky. Objednatel si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem nabízení výrobků a služeb včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách a pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, může kdykoli odvolat formou písemné informace na adrese sídla vydavatelství.