Nové produkty pro rok 2018

Gamifikace v práci + Actionbound

Chcete na firemním setkání nebo teambuildingu vyzkoušet něco nového? Máte nový tým nebo potřebujete seznámit s novým tématem? Gamifikace využívá herní prvky, pobaví, přiměje k lepším výkonům a lze ji využít při učení. Vyzkoušejte v praxi překonávání výzev a Vaši soutěživost! Mobilní aplikace Actionbound umožňuje vytvořit interaktivní a zábavné teambuildingové aktivity a „treasure hunts“. Účastníci v malých týmech (3-4) s tabletem či chytrým telefonem v ruce postupně prochází jednotlivé mise – „boundy“ a plní úkoly, odpovídají na kvízové otázky, soutěží, plní mise nebo hledají zajímavá místa podle GPS souřadnic. Na konci je možné výsledky sdílet a porovnat čas a úspěchy jednotlivých týmů.

Připravíme na míru

Zážitkové a teambuilding programy
Týmové a dobrodružné hry

Vizuální komunikace a skečnouting


Dnešní svět je stále více a více založen na vizuálech. Grafické znázornění pomáhá k lepšímu pochopení a k efektivnějšímu předávání informací. Znáte známé rčení „Jeden obrázek řekne více než tisíc slov?“ Pronikněte i vy do světa grafických ikon a symbolů pro vylepšení komunikace a rozvoj vizuálního myšlení.
Skečnouting je moderní způsob zaznamenávání poznámek kombinací textu, obrázků, typografie a symbolů. Může ho využívat každý, kdo chodí na přednášky, semináře, porady, panely, píše si deník či prostě pravidelně zaznamenává své nápady. Skečnouting lze využít při moderaci porad, vedení projektových týmů, manažerské prezentaci i při obchodním jednání. Díky vizuálnímu myšlení budou Vaše přednášky, porady a jednání originální, kreativní a efektivní.

Připravíme na míru

Grafická facilitace pro lektory a školitele (doplní lektorské a prezentační dovednosti)
Vizuální poznámky a skečnouting pro manažery a vedoucí projektových týmů (zefektivní vedení porad a meetingů, probudí kreativitu)
Skečnouting a grafické zaznamenávání pro zefektivnění učení a zlepšení paměti

Strategický týmový workshop

Každý tým občas potřebuje prostor sám pro sebe, zkonsolidovat síly, dobít energii, upevnit vzájemné vztahy a řešit věci strategického charakteru, na které v pravidelné pracovní agendě nezbývá čas. I proto je 4 – 8 hodinový strategický workshop, obvykle jednou či dvakrát do roka, důležitou součástí pracovní agendy všech vysoce exponovaných týmů, které procházejí náročným obdobím, případně mají takové období za sebou a stojí na prahu změn či nových výzev. Hodí se však pro jakékoliv týmy. Workshop funguje velmi dobře zcela samostatně i jako (pracovně strategická) součást týmového či firemního offsitu/teambuildingu.

Připravíme tréninky na míru:

Týmový workshop zaměřený na hledání nových/originálních/inovativních řešení
Týmový workshop zaměřený na řešení konfliktů (uvnitř týmu i směrem ven)
Týmový workshop zaměřený na přijetí výrazných změn
Týmový workshop zaměřený na změnu a zefektivnění procesů spolupráce
Follow up s týmem na pravidelné či nepravidelné bázi
Shadowing/coaching/mentoring teamleadera
Doprovodný teambuildingový/zážitkový program
360°Zpětná vazba celého týmu (případně hodnocení týmu jako celku jeho okolím)
Jak si to děláme v životě těžší

Úvod do neštěstí – Workshop sebemotivace

Ne nadarmo se říká, že největším nepřítelem je člověk sám sobě, a že každý svého štěstí strůjcem. Pro pocit štěstí není ani tak důležité, co se nám v životě děje, jako to, jak si tyto události interpretujeme a jak se k nim stavíme. Motivaci a štěstí sice nelze naučit, ale mnohdy stačí, když si to sami přestaneme dělat těžší ve své hlavě či v komunikaci s druhými. Trénink je inspirovaný kultovní knihou Paula Watzlawicka o způsobech a návodech, jak za každých okolností zůstat nešťastný a demotivovaný. Základním krokem k sebe-motivaci a prožívání pocitů naplnění, angažovanosti a štěstí je schopnost rozhodnout se přestat být nešťastný a demotivovaný.
Trénink se proto vydává přesně opačnou cestou než většina jiných školení na toto téma a soustřeďuje se na vyhledávání zdrojů zklamání, nekonstruktivních řešení a ztrát energie. Pomocí techniky paradoxní intence pomáhá účastníkům pochopit, co jim setrvávání na těchto strategiích ve skutečnosti přináší a tudíž proč je těžké se jich zbavit.

Komunikační typologie


Stává se Vám, že s některými kolegy a spolupracovníky komunikace drhne a vysiluje Vás? Snažíte se vysvětlovat, shrnovat, domlouvat, ale stejně si nerozumíte? Nejspíš jste potkali člověka s odlišným komunikačním stylem, než máte Vy. Odhalte jednoduchou komunikační typologií, kterou budete moci ihned využívat nejen v práci, ale i v soukromém životě. Na kurzu se seznámíte se 4 základními komunikačními typy, zjistíte, jaký komunikační typy využíváte vy sami, a jak úspěšně komunikovat s lidmi s odlišným zaměřením. Dozvíte se, co motivuje jednotlivé typy při komunikaci, co který typ očekává a co potřebuje slyšet, jak funguje v práci, a čím jej při komunikaci naprosto odradíte.

Připravíme na míru:

Efektivní komunikace v týmu
Řešení konfliktních situací

Design Thinking

Přístup, který lze využívat pro tvorbu inovací nebo pro zlepšení stávajících produktů a služeb. Design thinking se hodí třeba při vytváření nového produktu, reklamní kampaně, onboardingového procesu nebo obecně při hledání „díry“ na trhu. Na workshopech si projdeme všechny fáze designového procesu od výzkumu až po testování prototypů. Účastníci si tak z workshopů odnesou nejen to, jak dělat kvalitativní výzkum, ale také například jak efektivně přicházet s nápady.

Připravíme tréninky na míru:

Krátkou ochutnávku s praktickým cvičením ze Stanfordovy univerzity
Půldenní či celodenní workshop, na kterém budeme moct jít více do hloubky
Vícefázové školení „Ambassadors of Design thinking“, v rámci něhož se vybraní zaměstnanci naučí inovativní řešení vybraného firemního problému
Vedení celého inovačního projektu od počátečního výzkumu až po dodání prototypu

Jak posílit svoji vůli

Lidé se silnou vůlí jsou spokojenější, výkonnější, zdravější a altruističtější. Efektivita, ale i laskavost, to jsou mimo jiné atributy firmy, v níž je příjemné pracovat. Pokud máte ale pocit, že sousloví „silná vůle“ na vás rozhodně neplatí, dobrou zprávou je, že podle posledních vědeckých výzkumů se dá vůle stejně jako sval posílit. Z workshopu si účastníci odnesou praktické tipy k posílení vůle, ke zvýšení seberegulace, a také se dozví, co říkají poslední psychologické výzkumy o dosahování cílů. Lektor vychází z vlastního bádání a diplomové práce na toto téma na Katedře psychologie FF UK.

Připravíme tréninky na míru:

Dvouhodinový trénink s přehledem toho nejdůležitějšího
Vícefázové školení s možností zapracovávat postupně nově získávané návyky

Efektivní schůzky a porady


Řídíte schůzky a porady, a chtěli byste jejich vedení o něco vylepšit? Trávíte hodiny času na poradách, které se potahují, odbíhá se od tématu, a vnímáte je jako ztrátu času? Už žádný promarněný čas na schůzkách! Naučte se, jak se všem těmto chybám vyvarovat. Co se dozvíte? Jak připravit a naplánovat schůzky, aby nebyly ztrátou času, naučíte se jak prioritizovat situace, úkoly a problémy a jak připravit rozvrh schůzek, který bude přínosem pro všechny zúčastněné strany ·Dále se naučíte, co dělat během schůzky/porady a jaké by měly být následné kroky (follow-up).

Připravíme tréninky na míru:

Příprava a naplánování schůzek, aby nebyly ztrátou času
Jak prioritizovat situace, úkoly a problémy
Jak strukturovat meeting tak, aby zaujal účastníky a udržel jejich pozornost
Vytváření efektivních šablon – obsah schůzky, zápisy ze schůzek
Tipy a praktická doporučení, jak vést setkání tak, aby se všichni cítili dobře a došli jste společně do cíle v určeném čase
Facilitační techniky – např. na podpoření přemýšlení skupiny, usměrňování příliš aktivních účastníků a naopak podporu těch tišších
Nástroje efektivního zvládání stresu

Mindfulness trénink

Pokud se setkáváte s tím, že ve Vás něco vyvolává stres, bojíte se, že už to nezvládáte, míváte bezesné noci a ospalá rána, je možné, že právě Vám hrozí syndrom vyhoření. Trénink mindfulness neboli všímavosti je sestaven z efektivních metod, které pomáhají redukovat stres a předcházet tak syndromu vyhoření. Na tréninku se naučíme metody, jak být tady a teď a zvýšíme Vaši schopnost vnímání toho, co se právě děje. Trénink je zaměřený na zvýšení všímavosti k vlastnímu tělu, emocím, dechu, jídlu, mezilidským vztahům, smyslovým vjemům, přírodě a světu okolo nás. Na trénink, kde se naučíme tyto techniky, je možné navázat následnými setkáními, kde budeme tyto metody společně trénovat, aby si je každý z účastníků dokázal osvojit a převést do každodenního života.

Připravíme tréninky na míru:

Jednotlivé techniky k posilování vnitřní stability a redukci stresu, které budete moci aplikovat jak doma tak na pracovišti
V případě zájmu pravidelná setkání, zaměřené na trénink těchto technik

Žádost o konzultaci nebo nabídku

Spolupracujeme

4ISP
Allianz
Asahi
Client 1
Client 2
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6
Client 7
Client 8
ČSOB
EmbedIT
Fortuna
Global Payments
Google
Hillspet
Innogy
KONE
KPMG
La Lorraine
MONET+
PwC
Skanska
Wunderman Thompson