CSR

Společenská odpovědnost je pro nás samozřejmostí.

Naší prioritou není pouze zisk, ale své aktivity řídíme i s ohledem na jejich sociální a environmentální dopad. Odpovědnost a etické chování vůči našim kolegům a také vůči celé společnosti je pro nás samozřejmostí. V souladu s principy společenské odpovědnosti se snažíme, aby naše podnikání odráželo etická a morální pravidla celé společnosti na úrovni ekonomické, environmentální i sociální. Jsme rádi, že můžeme říci, že v současné době dlouhodobě podporujeme několik neziskových organizací nejen prostřednictvím služeb v oblasti koučování a vzdělávání, ale také formou dárcovství.

Cesta Domů

Cesta domů poskytuje odbornou péči umírajícím a jejich blízkým. Provozuje domácí hospic a poradnu pro nevyléčitelně nemocné a jejich rodiny. Přispívá ke společenským změnám s cílem zlepšit péči o lidi na konci života.

Dobrý anděl

Dobrý anděl je systém desetitisíců dárců, kteří i drobnými příspěvky pomáhají nemocným. Ti jsou vybírání ve spolupráci s odbornými lékařia sociálními sestrami v nemocnicích. Andělskými hodnotami jsou radost, spolupráce, respekt a odvaha.

Lékaři bez hranic

Lékaři bez hranic / Médecins Sans Frontières jsou mezinárodní humanitární organizace, která poskytuje odbornou zdravotnickou pomoc lidem v ohrožení a v případě krizí. Pomoc poskytují téměř v 70 zemích po celém světě.

Město přátelské k dětem

Město přátelské k dětem je tvořeno skupinou  odborníků, kteří se zabývají problematikou městského prostředí vhodného pro všestranný rozvoj dětí. Jejich cílem jsou města, která nabízejí dětem svobodu pohybu, příležitosti pro hru i kontakt s přírodou.

Ředitel naživo

Ředitel naživo je dvouletý vzdělávací program pro ředitele škol a jejich zástupce v rozsahu 350 hodin (vzdělávací bloky, praxe, individuální podpora, svépomocné skupiny). Vizí programu je: „Chceme ředitele, kteří trvale zařizují, že se v jejich škole každé dítě učí naplno a s radostí.“