Rozvoj

Vyjednávání - integrativní vyjednávání

Přínosné z pohledu technik vyjednávání a jejich praktického procvičení. Rád bych opakoval.

Martin RakušanSales & Presale manager at MONET+

Správný poměr teorie vs. praxe, rychlý spád a vlastní zkušenosti lektora. Výborný praktický trénink školených dovedností.

Jan VavrysCFO, HR & R&D Director at MONET+, a.s.

Obsah i forma školení naplnila má očekávání. Nabyté informace lze využít prakticky kdekoli. Velmi také oceňuji profesionalitu lektora při následné analýze vyjednávání.

Kamil HanáčekBusiness leader, Division Cards & Transactions at MONET+, a.s.

Odlište se od ostatních a naučte se vyjednávat v pracovním i osobním životě. Vyjednávejte úspěšně se svými zákazníky v rámci výběrových řízení, s dodavateli o cenách, šéfy o mzdách a zaměstnanci o jejich pracovním výkonu,  na chodbě ve firmě nebo doma u rodinné večeře. Přemýšlíte, zda šlo v daných situacích vyjednávat efektivněji a bylo možné dosáhnout lepšího výsledku? Pak právě pro vás je určen jeden z nejlepších tréninků ve vyjednávání v ČR. Je to jeden z nejoblíbenějších tréninků mezi našimi klienty.
Vyjednávání je totiž neodmyslitelnou součástí všech lidských vztahů. Dovednost vyjednávat vás posune k vašim cílům a uchrání vás od nepříjemných konfliktních situací. Naše know-how je založené na řadě konceptů – Harvard PON (Project on Negotiation), Von Thun a jeho 4 uši v komunikaci, Rosenbergův koncept nenásilné komunikace, Cialdiniho koncept psychologie ovlivňování a dalších. Náš přístup integruje to nejlepší know-how a poznatky z této oblasti, a proto jej nazýváme „integrativní vyjednávání“.

Připravíme na míru

Praktický a interaktivní trénink vyjednávání
Mentoring a individuální příprava na náročné vyjednávání
Stínování při reálném vyjednávání
Zastupování a účast při složitých interních/externích vyjednáváních
Obchodní vyjednávání a proklientská orientace
Vyjednávání pro nákup
Psychologie ovlivňování a manipulace, protistrategie

Situační leadership

Uplatňujete stále stejný styl vedení lidí a máte pocit, že něco nefunguje? Tým nespolupracuje a namotivovat ho pro další úkoly vás stojí hodně energie? Zkuste to jinak, ukážeme vám pestrou škálu řešení. Naučte se používat v různých situacích různé styly vedení s ohledem na zkušenosti a dovednosti vašich lidí a jejich připravenost zvládnout daný úkol. Budete překvapeni, jak to funguje. Vhodným stylem vedení dokážete své lidi motivovat k převzetí zodpovědnosti, samostatnosti a k vydání toho nejlepšího výkonu. Situační vedení zahrnuje čtyři styly leadershipu – direktivní, konzultativní, delegativní a konsensuální. Čekají na vás různé modelové situace a užitečné tipy z praxe, díky kterým posílíte svou dovednost leadershipu.

Připravíme na míru:

Efektivní vedení lidí – situační přístup k leadershipu
Manažerské dovednosti / Manažerské minimum
Manažerská akademie
Zpětná vazba a hodnotící pohovory
Uplatnění leadershipu při vedení porad a meetingů
Vize a její komunikace
Seberozvoj v situačním leadershipu – test LJI (Leadership judgement indicator)

Řešení konfliktů a mediace

Stalo se vám, že jste se dostali při řešení projektu do konfliktu se svým týmem a celý projekt uvízl na mrtvém bodě? Konflikty vznikají a je to přirozené. Máme rozdílné potřeby, názory a očekávání. Je to špatně, když se dostaneme do konfliktu? Ne nutně. Efektivní zvlánutý konflikt často představuje prostor posunout věci žádoucím směrem a příležitost k přenastavení vašich očekávání od spolupráce s kolegy/nadřízenými/podřízenými nebo záležitostí ve vašem osobními životě.

Připravíme tréninky na míru:

Konflikt management
Asertivita
Efektivní komunikace v týmu
Trénink v mediačních dovednostech

Žádost o konzultaci nebo nabídku

Spolupracujeme

4ISP
Allianz
Asahi
Client 1
Client 2
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6
Client 7
Client 8
ČSOB
EmbedIT
Fortuna
Global Payments
Google
Hillspet
Innogy
KONE
KPMG
La Lorraine
MONET+
PwC
Skanska
Wunderman Thompson