Václav Toman

Václav Toman

Václav Toman

Lektor mindfulness a školitel

Věnuje se školením a tréninkům v oblasti pozitivní psychologie a efektivního seberozvoje. Jeho hlavním tématem je základy mindfulness, které mu se věnuje vice jak 3 roky. Dokončil certifikované kurzy mindfulness  Relational Mindfulness Training (2016) a Mindfulness-Based Stress Reduction (2017). Je tvůrce a školitel kurzu mindfulness pro společnost Johnson & Johnson GBS.

Absolvoval kurz aplikované psychofyziologie (2015, Biofeedback and Self-Regulation, San Francisco State University, USA) pod vedením Erik Peper, Ph.D.  Je autorem Knihy úspěchů, nástroje založeném na výzkumech pozitivní psychologie pomáhající budovat všímavost k pozitivním prožitkům. Školí take workshop zaměřené na praktickou aplikaci pozitivní psychologie a workshop s názvem Prorůstové myšlení, na kterém představuje nástroje pro efektivní seberozvoj a učení.

Řečník na celostátní mindfulness konferenci MindfulnessCON 2018 a Štěstí (ČSAP), celostátní konferenci zaměřené na pozitivní psychologii.

Vystudoval management na FPH VŠE s vedlejší specializací manažerská psychologie a sociologie.